Elektroakupunktur

elektroakupunktur

I försök att öka signal på nålstick i kroppen har det forskat oavbrutet på att kombinera  mordern vetenskap och teknik med traditionell akpunkturterapi. Uppfinning av metallnålar la grunden för utveckling av elektro-akupunktur.
Kombination av elektrisk ström och nålar utvecklades först i Europa, som sedan spred sig till Kina i början av 1900-talet.
El-akupunktur är baserad på traditionell akupunkturterapi, kombinerar pulselektroterapi, läran om meridianer och neurologi. Det gjorde att den traditionella akupunkturterapin utvecklades ett steg vidare.

Indikationer:

El-akupunktur är lämpligt för de flesta indikationer till traditionell akupunktur. Såsom smärtlindring, rörelseapparatens besvär, neurologiska besvär, mag- och tarmbesvär, kardiovaskulära besvär, respiratoriska problem, urinvägsproblem, fertilitetsproblem, reglering av endocrina balansen, reglering av immunförsvaret mm