Koppningkoppning

Koppning har funnits i flera tusen års tid i Kina. Det finns redan dokument om koppning i den klassiska medicinska litteraturen, Zhou hou bei ji fang, som var skriven under 281-361 e. Kr.

Koppning ökar energi- och blodcirkulation, värmer upp kroppen, driver de onda energierna (hetta, kyla, vind och fukt) och toxiner ut ur kroppen, den reglerar inre organs energinivå och balans mellan Yin och Yang. Skolmedicinen anser att koppning stimulerar kapillärer och nervändar, vilket i sin tur stimulerar det centrala nervsystemet. Hjärnbarkens excitation och hämningsprocess regleras och kroppens olika funktioner balanseras, därmed stärks kroppens naturliga läkningsförmåga och motståndskraften blir starkare.

Koppning har antiinflammatorisk- och sårläkningseffekt. Med ökad blodcirkulation och förbättrad vävnadsmetabolism läks såret snabbare; vid varbildning sugs varet ut och såret blir rent för snabbare och bättre läkning.

Med hjälp av förbränning eller sugning i specialgjorda koppar bildas det negativt lufttryck i kopparna, vilket gör att de sugs fast på kroppsytan, vid akupunkturpunkter eller på andra behandlingsområde. Koppning leder till lokala tillfälliga blodstagnationer, ibland bildas även blåsor, som i sin tur ger en godartad stimulering till kroppen och därmed behandlas olika sjukdomar beroende på var på kroppen man väljer att sätta kopparna.

Inom kinesisk medicin har metoden förvandlats från att enbart suga ut varbildning i början till att behandla hundratals sjukdomar inom terapeutisk medicin, kirurgi, gynekologi, pediatrik och dermatologi m.fl.

Det kan uppstå rodnad, vita fläckar, mörka och ljusa blåmärke, ibland även blåsor i koppningsområde. Alla de här reaktionerna tillhör de normala så ta det bara lugnt och låta kroppen ta sin tid för att läka.
Koppning kan med fördel kombineras med andra kinesiska medicinska terapiformer, såsom akupunktur och tuina-massage.

Koppning med sugkoppar är relativt enkelt att utföra och är ett bra och effektivt alternativ till egen behandling av bl. a. smärta.