Smärtfri akupunktur

Smärtfri akupunktur eller rättare sagt Abdominal akupunktur är en ny akupunktur teknik som har utvecklats för drygt 30 år sedan. Genom att sätta nålar på buken kan man reglera meridianer och energi i kroppen, därmed behandla olika sjukdomstillstånd, kroniska och svåra sjukdomstillstånden.

Det speciella med abdominal akupunktur är att den är näst intill smärtfri och riskfri. Anledning till detta är:

1. Buken är inte speciellt känsligt för stick, i och med det finns mycket färre nociceptorer (fria nervändslut som levererar smärtsignal till hjärnan)på buken än exempelvis på armar och ben;
2. Nålarna sticks endast i den ytliga bukväggen, så risk för att punktera de viscerala organ finns inte;
3. Abdominal akupunktur kräver inte ”De Qi”, den s.k. nålkänslan, som traditionell akupunktur gör, därmed minskas smärtupplevelse ännu mera under behandlingsomgång.

Abdominal akupunktur kräver inte ”De Qi”, det betyder inte att nålkänslan inte finns. Den här typen av dold nålkänsla leds direkt till t.ex. besvärsområdet, kan kännetecknas av direkt minskad besvär, och patienten upplever inget obehag.

Genom att stimulera akupunkturpunkter på buken reglerar abdominal akupunktur balansen i de viscerala organen, därmed behandlas sjukdomstillstånd. Detta gör att invärtes och kroniska sjukdomar är mer lämpad att behandlas med abdominal akupunktur.

Indikationer:

 1. Följdtillstånd av cerebrovaskulär sjukdom
 2. Alzheimers sjukdom
 3. Cerebral arterioskleros
 4. Hjärt- och kärlsjukdomar
 5. Högt blodtryck
 6. Hysteri
 7. Insomnia
 8. Epilepsi
 9. Ångest
 10. Depression
 11. Huvudvärk, migrän
 12. Trigeminusneuralgi
 13. Hjärnatrofi
 14. Parkinsons sjukdom
 15. Vertebralis – basilaris artär insufficiens
 16. Polyneuropati
 17. Blåskatarr
 18. Urinvägsinfektion
 19. Kroniskt trötthetssyndrom
 20. Cervikal spondylos
 21. Frusen axel
 22. Nackspärr
 23. Tennisarmbåge
 24. Diskbråck
 25. Ankyloserande spondylit
 26. Benskörhet
 27. Artros
 28. Reumatoid artrit
 29. Giktartrit
 30. Nekros i lårbenshuvudet
 31. Rinit
 32. Tinnitus
 33. Nedsatt hörsel, dövhet
 34. Menières sjukdom
 35. Faryngit
 36. Klumpkänsla i halsen
 37. Munsår
 38. Tandvärk
 39. Acne
 40. Förkylningar
 41. Hosta m.fl.