Tung-akupunktur

Tung-akupunktur uppfanns och utvecklades av experten i akupunktur och moxibustion, Dr. Jieguang Sun. Dr. Sun har tillsammans med hans arvinge Xueran Sun genom många års klinisk erfarenhet kombinerad med vetenskaplig forskning fått genombrytande resultat. Dr. Jieguang Sun leder nu forskningsarbete i Tung-akupunktur institutet i Hongkong Universitetet.
Tung-akupunktur bygger på kinesisk medicinsk teori och akupunktur teori, kombinerad av anatomi och fysiologi samt biologisk holografisk teori, därmed den nuvarande tung-akupunktur system.
På tunga finns det zoner av olika inre organ, under tunga finns det punkter av en upp och ner vänd människokropp. Genom att stimulera motsvarande punkter på tungan kan man få god behandlingseffekt på sjukdomar/symptom, i synnerhet gällande nervsystemet, kardiovaskulära systemet, endokrina systemet och dysfunktion i lemmar.

Tung-akupunktur är mest framgångsrik inom

 • neurologiska och psykiatriska besvär: såsom Autism, barn med cerebral pares, barn med utvecklingsstörning, följdtillstånd av encefalit, stroke, spinocerebellär ataxi, Menières Sjukdom, Cerebral insufficiens, Alzheimers, svårbehandlad ansiktsförlamning, depression, hysteri, utmattningsdepression och Insomnia;
 • Kardiovaskulära systemet: Ischemisk kardiomyopati, atrioventrikulär block, arytmi, kärlkramp, viral myokardit;
 • Metabola och endokrina sjukdomar: Diabetes, hypertyreos, menopausalt syndrom, menstruationsrubbningar, diabetes insipidus;
 • Öron-, näs- och halssjukdomar: astenopi, ischemisk optikusneuropati, optikusatrofi, glaukom, dubbelseende, stämbandsförlamning, skador på stämband, afoni, allergisk rinit, dövhet, tinnitus;
 • Nedsatt motorik i armar och ben.

De viktigaste funktionerna:

 • Saliv har desinficerande funktion, ingen extra desinfektion behövs.
 • Säker behandlingsmetod.
 • Lätt stick, en viss smärta som de flesta tål och kan acceptera.
 • Snabb respons.
 • Bra effekt även på lång sikt.
 • Snabbt stick, tidseffektivt.

En behandlingsperiod för tung-akupunktur är 20 gånger. En till två gånger om dagen.


Indikationer:


Neurologiska och psykologiska sjukdomar:
 • Epilepsi
 • Parkinson
 • Cerebral atrofi
 • Polyneuropati
 • Akut polyradikulitis
 • Raynauds fenomen
 • Motoneuronsjukdom
 • Myastenia gravis
 • Dystoni
 • Utmattningsdepression
 • Idiopatisk facialispares
 • Glossofaryngeal neuralgi
 • Vaskulär huvudvärk
 • Trigeminusneuralgi
 • Migrän
 • Hysteri
 • Depression
 • Neuros
 • Facialishemispasm
 • Kronisk trötthet
 • Insomnia
 • Senil Demens
 • Alzheimers
 • Muskeldystrofi
 • Wilsons sjukdom
 • Essentiell tremor
 • Ärftliga ataxier
 • MS

 

 

Respiratoriska sjukdomar:

 • Astma
 • Kronisk bronkit

 

Endokrina sjukdomar:

 • Diabetes
 • Diabetes insipidus

 

Matsmältningssystemet:

 • Kronisk gastrit
 • IBS
 • Rapningar
 • Enterit
 • Hicka
 • Anorexia Nervosa
 • Kräkningar

 

 

Kardiovaskulära och cerebrovaskulära sjukdomar:

 • Viral myokardit
 • atrioventrikulär block
 • Kärlkramp
 • Arytmi
 • Stroke
 • Cerebrovaskulär incident
 • Pseudobulbar pares
 • TIA

 

Pediatriska sjukdomar:

 • Cerebral pares
 • ADHD
 • Utvecklingsstörning
 • Dyslexi
 • Autism
 • Kongenital hydrocefalus
 • Huntingtons sjukdom
 • Följdtillstånd av Encefalit och Meningit

 

Kirurgiska sjukdomar:

 • Ischias
 • Akut ryggskott
 • Reumatoid artrit
 • Frozen shoulder
 • Cervikal spondylos
 • Syringomyelia
 • Överbelastade ryggmuskler
 • Diskbråck
 • Följdtillstånd av cerebral skada
 • Interkostal neuralgi

 

 

Dermatologiska sjukdomar:

 • Bältros
 • Nässelutslag

 

Gynekologiska sjukdomar:

 • Amenorré
 • Oregelbunden menstruation
 • Dysfunktionell uterin blödning
 • Dysmenorré
 • Menopausalt syndrom

 

Ögonsjukdomar:

 • Glaskropp opaciteter
 • Konjunktival xeros
 • Åldersrelaterad maculadegeneration
 • Glaukom
 • Amblyopi
 • Ptos
 • Optikusatrofi
 • Retinal ventrombos
 • Retinal artärocklusion

Öron-, näs- och halssjukdomar:

 • Tinnitus och dövhet
 • Åksjuka
 • Menières sjukdom
 • Kronisk Faryngit
 • Allergisk Rinit
 • Tandvärk